Відділ екології

Андрій Боліновський

Начальник відділу екології, стандартизації та контролю якості компанії ``Агропродсервіс``

Навколишнє природне середовище лежить в основі людського суспільства і визначає всі його аспекти, в тому числі економічний розвиток, охорону здоров’я та продовольчу безпеку.

Компанія «Агропродсервіс» розуміє важливість збереження довкілля, тому одним з основних принципів компанії є «не нашкодь». Турбуючись про довкілля ми підтримуємо екологічні програми, залишаючись вірними нашій місії.

Політика компанії базується на принципі ефективного та результативного управління екологічними аспектами, встановлення та підтримка системи екологічного менеджменту, що має в основі не лише дотримання державних і світових стандартів, а також введення нових ідей та рішень в свою діяльність.

Пріоритетні напрямки розвитку компанії:

 • Досягнення світового рівня виробництва продукції;
 • Мінімізація впливу на навколишнє природне середовище;
 • Раціональне використання природних ресурсів;
 • Підвищення рівня безпеки праці, захисту здоров’я працівників та населення;
 • Постійне вдосконалення системи екологічного менеджменту компанії.

Основні принципи екологічної політики:

 • Дотримання вимог природоохоронного законодавства, нормативних та інших документів у сфері охорони навколишнього середовища;
 • Систематичний моніторинг екологічних аспектів і оцінки їхнього впливу на довкілля;
 • Розробка й реалізація заходів щодо раціонального використання природних і сировинних ресурсів, зниження викидів в атмосферу, скидів забруднюючих речовин, мінімізація й утилізація відходів;
 • Систематична підготовка персоналу всіх рівнів з питань екологічної безпеки виробництва з метою підвищення рівня свідомості й розуміння особистої відповідальності, та запобігання негативного впливу на довкілля;
 • Співпраця в сфері охорони навколишнього природного середовища з зацікавленими організаціями й громадськістю, відкрите інформування з питань екологічної діяльності компанії;
 • Залучення в процес поліпшення результатів природоохоронної діяльності компанії наших споживачів, постачальників і підрядників;
 • Турбота про здоров’я працівників підприємства шляхом підвищення рівня безпеки при організації роботи попередження аварійних ситуації, проведення профілактичних заходів.

Прийнята екологічна політика є основою для функціонування системи екологічного менеджменту, всі рішення керівників та персоналу базуються на ній. Керівництво компанії «Агропродсервіс бере на себе зобов’язання постійно вдосконалювати й підвищувати результативність системи екологічного менеджменту.

Екологічне забезпечення

Компанія «Агропродсервіс» працює в межах власної системи екологічного менеджменту, використовуючи наступні процедури:

 • Екологічний скринінг проводиться протягом первісної оцінки нових сільськогосподарських земель з метою визначення потенційної небезпеки, що може призвести до екологічних збитків.
 • Екологічний моніторинг – проводиться з метою постійного контролю певних видів діяльності компанії , що мають вплив на довкілля.
 • Екологічний моніторинг є частиною внутрішнього екологічного аудиту компанії, що проводиться з метою визначення загального впливу діяльності підприємств на навколишнє середовище.
 • Екологічні звіти – документально оформлені результати діяльності компанії, що мають вплив на довкілля.
 • Оцінка ризиків – невід’ємна частина системи екологічного менеджменту, що враховують екологічні аспекти, коригувальні заходи, що мінімізують несприятливий вплив на навколишнє природне середовище.
 • Управлінський огляд – запланований перегляд діяльності підприємств керівництвом з метою постійного вдосконалення екологічної політики компанії.