no image

Пальне вирощуватимуть… на полі

В останнє десятиліття в Україні зростає інтерес до отримання і безпечного використання біпалива, що обумовлено рядом причин. Серед них - різке зниження запасів викопних вуглеводів, що разом із зростаючими темпами споживання палива може привести до їх вичерпання уже в найближчий перспективі. Вирішення цієї ситуації базується на більш широкому використанні двигунів[...]

Докладніше